Petrus Camper (1722-1789) Petrus Camper (1722-1789)
Home > Texts > Petrus Camper > Books

HOME

TEXTS

PROJECTS

ORDER

SITEMAP

ANTHRO

CAMPER

BUFFON

DAUBENTON

ROUSSEAU

BOOKS

SKIN

SHOE

MORPHING

UNICORN

Petrus Camper's Publications: Books and Articles

#1.** On Vision.
Dissertatio optica de visu. Leiden: Typis Eliae Luzac, 1746. NLM W4 L68 1746 c.1
Reissue.* Albrecht von Haller. In Disputationum anatomicarum selectarum, v. 4, 225-260. Göttingen: Abram Vandenhoeck, 1749. NLM WZ 260 H185dr 1747, v. 4 (p. 225-260)
English.** Optical Dissertation on Vision, tr. Gezienus ten Doesschate. Nieuwkoop: De Graaf, 1962. NLM WZ 290 C195d 1746F

#2.** On the Construction of the Eye.
Dissertatio physiologica de quibusdam oculi partibus. Leiden: Typis Eliae Luzac, 1746. NLM W4 L68 1746 c.2
Reissue.* Albrecht von Haller. In Disputationum anatomicarum selectarum, v. 4, 261-308. Göttingen: Abram Vandenhoeck, 1749. NLM WZ 260 H185dr 1747, v. 4 (p. 261-308)

#3.** On the Fracture of the Patella. Jacobus Koole's (1732-?) Dissertation.
Dissertatio de patellae fractura praeside Petro Camper publice defendet Jacobus Koole … die 1 Julii 1754. Franequerae [Franeker]: Gulielmus Coulon, 1754. Proefschrift Groningen. NLM W4 F81 1754 c. 1

#3.5.** On the Curation of Dropsy through Surgery. Volkert Snip's (1733-1771) Dissertation.
Dissertatio de hydropis per chirurgiam curatione quam Annuente Divino Numine Praeside Viro Celeberrimo ac Clarissimo Petro Camper … Publico Examini Submittit Folkert Snip, Med. Candidatus … 25 Junii 1755 …. Franequerae [Franeker]: Gulielmus Coulon, 1755. Proefschrift Groningen. NLM W4 F81 1755 c.1

#4.** On Certainty in Medicine.
Oratio inauguralis de certo in medicina publice dicta in illustri Amstelaedamensium Athenaeo A. D. XXII Junii MDCCLVIII quum ordinariam medicinae professionem solemniter auspicaretur. Amstelaedami [Amsterdam]: Samuelem Lamsveld, 1758. NLM W6 P3 v.81 pamphlet volume
Dutch.** "De Zekerheid der geneeskunde," tr. R. A. B. Oosterhuis. Nederlandsch tijdschrift voor geneeskunde 83 (1939): 2084-2101; Bijdragen tot de geschiedenis der geneeskunde 19 (1939): 86-103. [22 June 1758]

#5.** On the Illnesses of Pregnant Women and Those First to Bear Have, by François Mauriceau [(1637-1709)] … introduction and annotations by Petrus Camper.
Tractaat van de siektens der swangere vrouwen en der gene, die eerst gebaaart hebben. Aanwysende de rechte en waare manier, om de vrouwen in haare natuurlyke baaringen wel te helpen, de geboortens tegens de natuur te recht te brengen, en desiektens der jong-geborene kinderen te geneezen … Uit het Frans vertaelt. Amsterdam: Jan Morterre, 1759. NLM WZ 260 M455dDu 1759
Reissue. Tweede druk vermeerdert met eenige verhandelingen door Petrus Camper. 1783.
German.* Betrachtungen über einige Gegenstände der Geburtshülfe und über die Erziehung der Kinder. Leipzig: Carl Friederich Schneidern, 1777. NLM WZ 260 C195vnG 1777
German. Vermischte Schriften, die Arzney-, Wundarzney- und Entbindungskunst betreffend, 73-212. Lingen: Jülicher, 1801.

#6.** Pathological Anatomical Demonstrations.
Demonstrationum anatomico-pathologicarum liber primus, continens brachii humani fabricam et morbos. Amsterdam: J. Schreuder and P. Mortier, 1760. NLM WZ 260 C195d 1760

#7.** On the Cause of Manifold Hernias in the Newlyborn.
"Verhandeling over de oorzaaken der menigvuldige breuken in de eerstgeborene kinderen." Verhandelingen uitgegeeven door de Hollandsche maatschappye der weetenschappen 6 (1761): 235-265.
Reissue. Verhandeling over de oorzaaken der menigvuldige breuken in de eerstgeborene kinderen. Amsterdam: J. B. Elwe, 1800.
German.* Sämmtliche kleinere Schriften die Arzney-, Wundarzneykunst und Naturgeschichte betreffend … Im Teutschen mit vielen neuen Zusätzen und Vermehrungen des Verfassers bereichert von J. F. M. Herbell, v. 2, 41-63. Leipzig: Siegfried Lebrecht Crusius, 1784-1790. NLM WZ 260 C195sG 1784 Microfilm

#8.** On the Reproduction of the American Toads or Pipae.
"Verhandeling over de voortteeling der Americaansche padden, of pipae." Verhandelingen uitgegeeven door de Hollandsche maatschappye der weetenschappen 6 (1761): 266-284.
French.* "De la génération du pipa, ou crapaud d'Amerique." &Œlig;uvres de Pierre Camper, qui ont pour objet l'histoire naturelle, la physiologie et l'anatomie comparée, ed. Adriaan Gilles Camper, v. 3, 423-442. Paris: H. J. Jansen, 1803. NLM WZ 290 C195o 1803 oversized atlas
German. Sämmtliche kleinere Schriften …, v. 1, 126-140. Leipzig: S. L. Crusius, 1784-1790.
German. "Fortplanzung der Amerikanischen Kröten." Allgemeines Magazin der Natur, Kunst und Wissenschaften 12 (1767): 243-252.

#9. Catalog of Surgical Instruments collected by Petrus Camper.
Catalogus van chirurgicale instrumenten van allerleij metal, yvoor en hout bij een verzaamelt door Petrus Camper, door de voornaamste meesters in Parijs, London, Amsterdam, Leiden en Rotterdam gemaakt Dewelke verkogt zullen worden ten Huyze van P. Schouten, op Dingsdag den 16 Juny 1761. Amsterdam: J. Schreuder and P. Mortier, 1761.

#9.5.
De dood van Pallas, treurspel. Rotterdam, 1762. [Korst: 260].

#10.** Pathological Anatomical Demonstrations.
Demonstrationum anatomico-pathologicarum liber secundus, continens pelvis humanae fabricam et morbos. Amsterdam: J. Schreuder and P. Mortier, 1762. NLM WZ 260 C195d 1760-1762

#11.** Letter to De Philantrop on Nature's Profusion in the Procreation of People, Animals and Plants.
"Brief aan den Philantrope over de weelde der natuur in de voortbrenging van menschen, dieren en planten." De Philantrope 6 (1762): 337-344.

#12.** On the Physical Upbringing of Children.
"Verhandeling over het bestier van kinderen; Dissertatio de Regimine Infantum." Verhandelingen uitgegeeven door de Hollandsche maatschappye der weetenschappen 7 (1763): 357-464.
Reissue.* Verhandeling over het bestuur van kinderen … In dit algemeen huisboek vinden de gehuwde lieden onfeilbaare middelen aangewezen, om gezonde en sterke kinderen voordtebrengen, zoo ten opzichte van de daadlijke vermenging zelve, als van de eerste verzorging der jonggeborenen, en derzelver verdure opvoeding. Amsterdam: J. B. Elwe, 1800. NLM WZ 260 C195vk 1800
French.** "De l'éducation physique des enfans." &Œlig;uvres de Pierre Camper…, ed. A. G. Camper, v. 3, 215-296. Paris: Jansen, 1803. NLM WZ 290 C195o 1803 oversized atlas
German. Betrachtungen über einige Gegenstände aus der Geburtshülfe und über die Erziehung der Kinder. Leipzig: Schneidern, 1777.
Latin. Dissertationes decem, quibus ab inlustribus Europae praecipue Galliae academiis palma adjudicate, v. 1, 1-64. Lingen: F. A. Jülicher, 1789-1800.

#13.** Anatomical Description of Hearing in Scaly Fish.
"Verhandelingen over het gehoor der geschubde visschen." Verhandelingen uitgegeeven door de Hollandsche maatschappye der weetenschappen 7 (1763): 79-117.

#14.** Sequel to the Cause of Hernia in the Newlyborn.
"Vervolg over de oorzaaken der meenigvuldige breuken in eerstgeboorene kinderen." Verhandelingen uitgegeeven door de Hollandsche maatschappye der weetenschappen 7 (1763): 58-78.
Reissue. Verhandeling over de oorzaaken der menigvuldige breuken in de eerstgeborene kinderen. Amsterdam, 1800.
German. Sämmtliche kleinere Schriften …, v. 2, 64-78. Leipzig: S. L. Crusius, 1784-1790.

#15.** On liver-rot or flat liverworms in sheep and cattle. On the vicious glanders. Observation about a calf completely decayed in the womb of a cow.
"Verhandeling over de botten, of platte leverwormen der schappen en runderen." "Verhandeling over de kwaade droes." "Waarneming omtrent een kalf, geheel vergaan in de lyfmoeder van eene koe." De Nieuwe wyze van landbouwen, opgehelderd door proven en waarnemingen 2 (1763): 301-320, 321-330, 331-334.

#16.** Letter of a Merchant to De Denker on the Uselessness of Study, and the Incorrect Learning of his three Brothers.
"Brief van een koopman aan den Denker, over de onnuttigheid der studie, en de verkeerde geleerdheid zijner drie broeders." De Denker 1 (1764): 41-48.

#17.** On the Remarkable Analogy between Plantshoots and Animals.
Oratio de analogia inter animalia et stirpes, habita d. ix Maji a. MDCCLXIV cum medicinae theoriae anatomes chirurgiae et botanices professionem in Academia Groningae et Omlandiae solemni ritu auspicaretur. Groningae [Groningen]: Haionem Spandaw, 1764. NLM W6 P3 v.1945 no.11
Dutch.** Redevoering over de overeenkomst tusschen de dieren en gewassen, tr. Cornelius van Engelen. Amsterdam: F. Houttuyn, 1764.

#18.** Experiments on Applying the Best Means to Economize at Maximum the Farm Lands in the United Netherlands, the High as well as the Low, Each According to its Kind.
"Proeve over de beste middelen om de landeryen in de Vereenigde Nederlanden, zoo hooge, als laage, elk naar zynen aart, ten meesten voordeele, aan te leggen." De Nieuwe wijze van landbouwen, opgehelderd door proeven en waarnemingen 3 (1764): 295-355.

#18.5.** Federicus Kütsch's Dissertation.
Dissertatio medica inauguralis sistens observationem circa febrim tertianam pertinacem, et specificorum antifebrilium exhibitorum historiam.: Quam … ex auctoritate … Petri Camper … public, ac solenni examine submittit Fredericus Kütsch. Groningae: apud Hajonem Spandaw, 1765. Proefschrift Groningen.

#19.** Treatise on the Origin of Liverworms in Sheep and Cattle.
"Verhandeling over den oorsprong der leverwormen, in schaapen en runderen," De Nieuwe wyze van landbouwen, opgehelderd door proven en waarnemingen 4 (1765): 320-325.

#19.5.** Petrus Forsten's Dissertation.
Dissertatio juridica inauguralis, de jure succedendi quod Oldambtini retour vocant: Quam … ex auctoritate … Petri Camper … publico examini subjicit Petrus Forsten … Groningae: apud Jacobum Bolt …, 1766. Proefschrift Groningen.

#20.** Letter on the Inoculation of Smallpox in Regards to the Infection of their Neighbors and an Entire City.
"Brief over de in-enting der kinderpokjes, aan den kant van de besmetting zyner nabuuren en eener geheele stad beschouwd." De Denker 3 (1766): 129-136.

#21.** On the Moral Education of Children.
"Brief over de zedelyke opvoeding der kinderen." De Denker 3 (1766): 137-144.

#22.** Second Letter on the Inoculation of Smallpox, in Regards to the Infection of their Neighbors and an Entire City.
"Tweede brief over de in-enting der kinderziekte, aan den kant der voordeelen en gevaaren beschouwd." De Denker 3 (1766): 153-160.

#23.** On the Moral Education of Children.
"Brief over de zedelyke opvoeding der kinderen." De Denker 3 (1766): 169-176.

#24.** Letter from Mr. C. on Why Everybody years for a Country-Seat, How One acquires this Little by Little and How One Plans a Coach with 4 Horses Through Thrift.
"Brief van den heer C. waarom elk een buitenplaats begeert; hoe men die trapsgewijze bekoomst, en uit enkele zuinigheid een koets met vier paarden aanlegt." De Denker 3 (1766): 185-192.

#25.** On the Moral Education of Children.
"Brief over de zedelyke opvoeding der kinderen." De Denker 3 (1766): 193-200.

#26.** On the Moral Education of Children.
"Brief over de zedelyke opvoeding der kinderen." De Denker 3 (1766): 209-216.

#27.** On the Folly of Most Natural History Amateurs to be Satisfied with the Division in Classes and Genera and the Absurdity which Lies in Linnaeus's System.
"Over de dwaasheid der meeste liefhebberen van de natuurlyke historie, om zig enkel te vergenoegen met het verdeelen van hunne zeldzaamheden in Classes en Genera en de ongerijmdheden welke zich in het systhema van Linnaeus opdoen." De Denker 3 (1766): 217-224.

#28.** On the Moral Education of Children.
"Brief over de zedelyke opvoeding der kinderen." De Denker 3 (1766): 225-232.

#29.** On the Moral Education of Children.
"Brief over de zedelyke opvoeding der kinderen." De Denker 3 (1766): 241-248.

#30.** Three Letters from Three Frisian Women, Containing Complaints about their Husbands' Hobbies in Fast Trotting, Hunting and Comedy, with the Advice from De Denker.
"Drie brieven van drie Friessche vrouwen, behelzende klagten wegens de liefhebbery haarer mannen in het hartdraaven, jaagen en de comedie, met den raad van den Denker aan dezelve." De Denker 3 (1766): 265-272.

#31.** On the Moral Education of Children.
"Brief over de zedelyke opvoeding der kinderen." De Denker 3 (1766): 273-280.

#32.** On the Advantages and the Disadvantages of Public Schools, and the Deficiencies which could be Improved in our Latin Schools.
"Over de voor- en nadeelen den publyke schoolen, en de gebreken, welke in onze Latynsche scholen verbeterd konden worden." De Denker 3 (1766): 345-352.

#33.** Remarks about French Boarding-Schools.
"Aanmerkingen over de Fransche kostschoolen." De Philosooph 1 (1766): 49-56.

#34.** Continuation about the Moral Education of Children.
"Vervolg … over de zedelyke opvoeding." De Philosooph 1 (1766): 201-208.

#35.** Continuation about the Moral Education of Children.
"Vervolg … over de zedelyke opvoeding." De Philosooph 1 (1766): 369-376. [Visser (1985): 68 and 161n153]

#35.5** Jan Hendrik Stolte's Dissertation.
Dissertatio inauguralis de morte suspensorum aliisque huc spectantibus: quam, Annuente Summo Numine, sub auspiciis Serenissimi ac Celsissimi Principis Wilhelmi V, Principis Arausiae et Nassaviae &c. &c. &c. foederati belgii gubernatoris hereditarii, Academiae Groningo. Omlandicae Rectoris Magnificentissimi et Curatoris Primarii; ex auctoritate Rectoris Magnifici, Petri Camper … Joannes Henricus Stolte. Groningae: Henricum Crebas, 1766.

#36.** On the Hearing of the Cachalot or Sperm Whale.
"Verhandeling over het gehoor van den cachelot of pot-walvisch." Verhandelingen uitgegeeven door de Hollandsche maatschappye der weetenschappen 9 (1767): 193-229.
German. Sämmtliche kleinere Schriften …, v. 1, 32-64. Leipzig: S. L. Crusius, 1784-1790.

#37.** A Letter to the Great Albinus, Prince of Anatomists.
Epistola ad anatomicorum principem magnum Albinum. Groningen: Henricum Crebas, 1767. NLM WZ 260 C195e 1767
German. Vermischte Schriften …, 605-640. Lingen, 1801.

#38.** Letter from Mister C. on the Increase of Poverty in Our Country.
"Brief van den heer C. over het vermeerderen der armen in ons land." De Philosooph 2 (1767) 185-192.

#39.** Letter from Mr. C. on the Lack of Taste among the Dutch.
"Brief van den heer C. over het gebrek van smaak in de Nederlanders." De Philosooph 2 (1767): 321-328.

#40.* Letter … to … Jan de Reus … in which It is Shown, With Authentic Documents, that the Writer is Falsely Accused of Draining the Water of Mr. Evert Rinsma's Pregnant Wife.
Brief … aan … Jan de Reus … waarin met authentique stukken aangetoond wordt, dat de wateraftapping aan de zwangere huisvrouwe van Mr. Evert Rinsma tot Collum gedaan, tegen alle waarheid den schryver is aangewreeven. Leeuwarden: H. A. de Chalmot, 1767. NLM WZ 260 C195bm 1767

#41.** Second Letter … to … Jan de Reus … Where the Authenticity of the Account Concerning the Illness and Treatment of Mr. Evert Rinsma's Wife is Proved Beyond Doubt.
Tweede brief … aan … Jan de Reus … waar in de authenticiteit van het relaas, aangaande de ziekte en behandeling van de huisvrouwe van Mr. Evert Rinsma tot Collum, onwederspreekelyk beweezen wordt. Leeuwarden: Chalmot, 1767.

#42. Design for a Drawing-Academy in Groningen.
Ontwerp voor eene teken-academie te Groningen. Groningen: H. Krebas, 1768.

#43.** Proposal for the Establishment of a Society to Protect the Young Cattle by Inoculation Against the Present Prevailing Cattle Plague Mortality.
Voorstel tot oprichting eener societeit om het jong hoornvee door inentinge tegens de sterfte van de thans grasserende veeziekte te beveilingen. Groningen, 1769.

#44.** Plan for a Frisian Organization to Test How Far One can Protect the Young Cattle by Inoculation Against the Presently Raging Cattle Plague, under the Direction of Petrus Camper and the Supervision of Wynold Munniks.
Ontwerp van eene maatschappije in Friesland om onder het bestier van Petrus Camper en het opzicht van Wijnold Munniks, med. Doctor, te beproeven, in hoe verre men het jonge hoornvee door inentinge tegen de thans omgaande veeziekte zoude konnen beveiligen; en eenige andere proeven te doen tot behoud van het vee, in gevallen van algemeene en natuurlijke besmetting. Leeuwarden: H. A. de Chalmot, 1769.

#45.** Lectures on the Present Raging Cattle Mortality.
Lessen over de thans zweevende veesterfte, openlyk gehouden in het theatrum anatomicum te Groningen op de 10, 11, 13 en 14 van de Sprokkelmaand [Feb.] in de jaare 1769. Leeuwarden: H. A. de Chalmot, 1769. NLM WZ 260 C195L 1769
French.** "Leçons sur l'épizootie qui régna dans la province de Groningen en 1769." Œuvres de Pierre Camper …, ed. A. G. Camper, v. 3, 5-213. Paris: Jansen, 1803. NLM WZ 290 C195o 1803 oversized atlas
German.* Vorlesungen über das heutige herumgehende Viehsterben: auf der Anatomischen Schaubühne zu Gröningen 1769 öffentlich gehalten von Peter Camper … ; aus dem holländischen übersetzt von J. C. Lange, M.D. Kopenhagen [Copenhagen]: Christian Gottlob Proft und Rothens Erben, 1771. NLM WZ 260 C195Lg 1771
German. Sämmtliche kleinere Schriften …, v. 3, 35-163. Leipzig: S. L. Crusius, 1784-1790.

#46.** Forerunning Observations on the Result of the Inoculation of the Contagious Cattle Disease on 112 Calves [1 September 1769].
[Missive van Professeur Petrus Camper en Doctor W. Munniks] Voorloper van waarneemingen omtrent den uitslag van de inentinge der besmettelyke veeziekte op een honderd en twaalf hokkelingen onder het bestier van Petrus Camper door den here Wynand Munniks in de grietenije van Doniawarstal in Friesland. Leeuwarden, 1769, pp. 9-15.

#47.** Investigation on Whether the Art of Judging Human Character from Exterior Appearance Could be Further Perfected.
"Onderzoekof de konst om der menschen geaardheid, uit hun uitwendig voorkoomen op te maaken niet tot grooter volmaaktheid zou te brengen zyn dan zy thans is." De Philosooph 4 (1769): 257-264.

#48.** Letter on a New Machine to Arrange Women's Coiffures.
"Brief over een nieuwe machine, om de kapsels der vrouwen naar te schikken." De Philosooph 4 (1769): 289-296.

#49.** Letter to the Author of the Gazette Salutaire [on cattle plague inoculation].
"Lettre à l'auteur de la Gazette Salutaire." Gazette Salutaire 11 (15 mars 1770).

#50.** Missive from Professor Petrus Camper and Dr. W. Munniks [16 February 1770].
[Voorloper van waarneemingen omtrent den uitslag van de inentinge der besmettelyke veeziekte op een honderd en twaalf hokkelingen onder het bestier van Petrus Camper door den here Wynand Munniks in de grietenije van Doniawarstal in Friesland] Missive van Professeur Petrus Camper en Doctor W. Munniks. Groningen, 1770, pp 1-8.
German. Sämmtliche kleinere Schriften …, v. 3, 173-189. Leipzig: S. L. Crusius, 1784-1790.
French.* "Lettre addressee aux états-généraux des Provinces-unies." Œuvres de Pierre Camper …, ed. A. G. Camper, v. 3, 158-177. Paris: H. J. Jansen, 1803. NLM WZ 290 C195o 1803 oversized atlas

#51.** Observations on Inoculation of Smallpox Supported by Experience.
Aamerkingen over de inëntinge der kinderziekte met waarneemingen bevestigd. Leeuwarden: H. A. de Chalmot, 1770. NLM WZ 260 C195a 1770
German. Sämmtliche kleinere Schriften …, v. 3, 1-128. Leipzig: S. L. Crusius, 1784-1790.
German. Anmerkungen über die Einimpfung der Blattern durch Beobachtungen erläutert. Leipzig: M. G. Weidmanns Erben u. Reich, 1772.

#52.** Detailed Depiction and Description of a Whole and Lost, Artificially Restored, Nose and Palate.
Naauwkeurige afbeedling en beschrijving van eene geheel en al verloorene, maar door konst herstelde neus en verhemelte. Amsterdam, 1771.
French.* Restitution merveilleuse du nez & du palais détruits par une carie. Netherlands ?: s.n., ca. 1771. NLM WZ 260 C195rm 1771
German. Bewundernswürdige Wiederherstellung einer verlohrengegangenen Nase und Gaumens. Groningen: s.n., 1770? NLM WZ 260 C195b 1770
German. Vermischte Schriften …, 599-604. Lingen, 1801.

#53. List of Subscribers to the Society of Cattle Inoculation … Short Statement of the Test Results.
Naamlyst der inteekenaars in de societeit tot inentinge van het hoornvee opgericht te Groningen. Korte staat van de uytkomste der proeven, als mede van de ontfangst en uytgaave voor zelve gedaan onder het bestier der Hoog-Gel. Heeren G. Van Doeveren, P. Camper en de Wel. Ed. Heere W. Wichers. Groningen, 1771.

#54.** On Bone Callus.
"Observationes circa callium ossium fractorum," Essays and Observations, Physical and Literary, Read before the Philosophical Society in Edinburgh 3 (1771): 537-545.
German. Vermischte Schriften …, 589-598. Lingen, 1801. [Doets: 98-100; Daniels: 87 and 96]

#55.** Letter … to the physician David van Gesschen, Amsterdam, on the Benefit of Symphseotomy in Difficult Births, by the Aid of which a Firmly Wedged Head is Easily and Safely Released, Preserving the Mother and Child, and Avoiding the Caesarian Section and the Hook.
"Brief … 21 Juny 1771 aan den here David van Gesscher … over het voordeel der doorsneede van de schaambeenderen; om, met behoud van het leven beide van moeder en kind, moeijelyk geklemde hoofden te redden: en de keizerlyke sneede, of den haak, te vermyden." Nieuwe vaderlandsche letter-oefeningen 5 (1771): 386-411.
#55.* "Brief (18 Juni 1770) aan de hooge provincial Justitiekamer van stad en lande behelzende een verzoek om de symphysiotomie te mogen verrichten bij een ter dood veroordeelde vrouw. Antwoord (5 Augustus 1770) van Z. K. H. den Prins van Oranje aan de hooge provincial justitiekamer van stad en lande op dit verzoek." Opuscula selecta Neerlandicorum de arte medica 12 (1934): 25-32. NLM WZ 292 O59 v.12 1934
Reissue.* Opuscula selecta Neerlandicorum de arte media 12 (1934): 1-23. NLM WZ 292 O59 v.12 1934
Reissue.* Brief … aan den heere David van Gesscher. Groningen, 1771. NLM WZ 260 C195bg 1771
German. Vermischte Schriften …, 213-260. Lingen, 1801.
Latin.* Dissertatio de emolumentis, et optima method insitionis variolarum: … accedunt, ejusdem epistola ad D. van Gesscher …. Groningen: Crebas, 1774. NLM WZ 260 C195dd 1774

#56.** On the Origin and Color of Blacks.
"Redevoering over den oorsprong en de kleur der zwarten." De Rhapsodist 2 (1772): 373-394.
French. "De l'origine et de la couleur des nègres." Œuvres de Pierre Camper …, v. 2, 449-476. Paris: H. J. Jansen, 1803. NLM WZ 290 C195o 1803 oversized atlas
German. Sämmtliche kleinere Schriften …, v. 1, 24-49. Leipzig: S. L. Crusius, 1784-1790.

#57.** Petrus Camper's Declaration in the Trustee Commission of the City and County Academy, on the 22nd of May 1773.
Verklaaring van Petrus Camper gedaan in de Commissie der Edelmog. Heeren Curatoren van de Acad. Van Stad en Lande, den 22 May 1773. Groningen, 1773.

#58.** On Laborious Deliveries Caused by Wedged Heads and the Promotion of the Use of the Roonhuysian Lever.
"Remarques sur les accouchemens laborieux par l'enclavement de la tête, et sur l'usage du levier de Roonhuysen dans ce cas." Mémoires de l'académie royale de chirurgie 5 (1774): 729-746.
German. Vermischte Schriften …, 261-286. Lingen, 1801.

#59.** On the Auditory Organ of [Cartilaginous] Fish.
"Mémoire sur l'organe de l'ouïe des poissons." Mémoires de mathématique et de physique, présentés à l'Académie royale des sciences 6 (1774): 177-197.
German. Sämmtliche kleinere Schriften …, v. 2, 1-34. Leipzig: S. L. Crusius, 1784-1790.

#60.** On the Structure of the Large Bones in Birds and their Diversity in the Different Species.
"Verhandeling over het zaamen stel der groote beenderen in vogelen, derzelver verscheidenheid in byzondere soorten." Verhandelingen van het Bataafsch genootschap der proefondervindelyke wysbegeerte 1 (1774): 235-244.
English. "On the Structure of the Bones in Birds, and of their Differences in their Various Species," tr. R. Morrow. Proceedings and Transactions of the Nova Scotian Institute of Natural Science 4 (1878): 403-423.
French.* "De la structure des os dans les oiseaux, et de leurs diversités dans les différentes espèces." Œuvres de Pierre Camper …, ed. A. G. Camper, v. 3, 457-473. Paris: H. J. Jansen, 1803. NLM WZ 290 C195o 1803 oversized atlas
German. Sämmtliche kleinere Schriften …, v. 1, 94-107. Leipzig: S. L. Crusius, 1784-1790.

#61.** On the Croaking of Bullfrogs.
"Aanmerkingen over het gezang van mannetjes kikvorschen." Verhandelingen van het Bataafsch genootschap te Rotterdam 1 (1774): 245-252.
French.* "Observations sur le chant ou coassement des grenouilles mâles." Œuvres de Pierre Camper …, ed. A. G. Camper, v. 3, 443-456. Paris: H. J. Jansen, 1803. NLM WZ 290 C195o 1803 oversized atlas
German. Sämmtliche kleinere Schriften …, v. 1, 141-150. Leipzig: S. L. Crusius, 1784-1790.

#62.** On the Preparation of Hernia Trusses.
"Verhandeling over het toestellen van breukbanden." Verhandeling van het Bataafsch genootschap 1 (1774): 253-276.
German.* "Abhandlung über die Verfertigung der Bruchbänder," Sämmtliche kleinere Schriften …, v. 2, 79-110. Leipzig: S. L. Crusius, 1784-1790. NLM WZ 260 C195au 1785

#63.** On the Preparation of Hernia Trusses.
"Mémoire sur la construction des bandages pour les hernies." Mémoires de l'Académie royale de chirurgie 5 (1774): 626-642.

#64.** On the Advantages of Inoculation for Smallpox and the Best Way to Administer it.
Les avantages de l'inoculation, et la meilleure méthode de l'administrer. Toulouse: La Veuve J. P. Robert, 1774. NLM W6 P3 v.1089 no.3

#65.** Dissertation on the Benefits and the Best Method of Cutting into Pustules.
Dissertatio de emolumentis, et optima method insitionis variolarum. Groningen: Crebas, 1774.
Reissue. Leiden: A. et J. Honkoop, 1789. NLM WZ 260 C195dd 1789
Reissue. Dissertationes decem …, v. 1, 65-128. Lingen, F. A. Jülicher, 1789-1800.
German. Sämmtliche kleinere Schriften …, v. 3, 129-155. Leipzig: S. L. Crusius, 1784-1790.

#66.** A Judicial and Anatomical Treatise about the Signs of Life and Death in Newlyborn Children.
Gerechtelyke en ontleedkundige verhandeling over de tekenen van leven, en dood in nieuwgeborenen kinderen. Leeuwarden: H. A. de Chalmot, 1774. NLM WZ 260 C195ge 1774
German.* Abhandlung von den Kennzeichen des Lebens und des Todes bey neugeborenen Kindern, tr. J. F. M. Herbell. Frankfurt: Brömmer, 1777. NLM WZ 260 C195geG 1777

#67.** Thoughts about the Crime of Infanticide and an Easy Way to set up Foundling Houses; On the Reasons for Infanticide and Suicide … Two Experiments on Blowing Air into Stillborn Children's Lungs.
Gedagten over de misdaad van kindermoord; over de gemakkelyke wyze om vondelinghuizen in te voeren; over de oorzaaken van kindermoord: en over zelfmoord. Dienende tot antwoord op de ongegronde aanmerkingen van … S.M.V.D. [A. Sterk]; Over de gemakkelyke wyze om vondelingshuizen in te voeren; Over de oorzaaken van kindermoord; en over zelfmoord … Waar by gevoegd zyn twee zaakelyke proeven over de inblaazing der lucht in de longen van kinderen, die dood ter wereld zijn gekoomen. Leeuwarden: H. A. de Chalmot, 1774. NLM WZ 260 C195g 1774
German. Abhandlung von den Kennzeichen des Lebens und des Todes bey neugeborenen Kindern. Nebst einigen Gedanken über die Strafen des Kindermords, tr. J. F. M. Herbell. Frankfurt: Brömmer, 1777.
German. Vermischte Schriften …, 397-540. Lingen, 1801.

#68.** Short Report on the Dissection of a Young Elephant.
"Kort berigt van de ontleding eens jongen elephants." Hedendaagsche vaderlandsche letter-oefeningen 3 (1774): 293-314.
Reissue.* Kort berigt van de ontleding eens jongen elephants. Amsterdam?: s.n., 1774? NLM WZ 260 C195k 1774
German. Sämmtliche kleinere Schriften …, v. 1, 50-93. Leipzig: S. L. Crusius, 1784-1790.

#69.** Letter from Petrus Camper …[argues that he had discovered bird skeleton pneumaticity prior to John Hunter. Plus an Appendix on the tempering of steel].
"Brief van den heer Petrus Camper, aan de uitgeevers der Hedendaagsche Vaderlandsche Letter-Oefeningen." "Aanhangzel des voorgaanden briefs van den Heere P. Camper over het harden van staal." Hedendaagsche vaderlandsche letter-oefeningen 4 (1775): 54-62, 63-64.
Reissue.* Brief … aan de uitgeevers der Hedendaagsche vaderlandsche letter-oefeningen. Franeker?, 1775? NLM WZ 260 C195bd 1775

#70.** On the Structure of the Bones in Birds and their Diversity in the Different Species.
"Mémoire sur la structure des os dans les oiseaux, et de leurs diversités dans les différentes espèces." Mémoires de mathématique et de physique, présentés à l'Académie royale des sciences 7 (1776): 328-335.

#71.** On the Seat of the Osseous Auditory Organ and on an important part of the Organ itself in Whales.
"Verhandeling over de zitplaats van het beenig gehoortuig, en over een voornaam gedeelte van het zintuig zelve in de walvisschen." Verhandelingen uitgegeeven door de Hollandsche maatschappye der weetenschappen 17 (1777): 157-200.
German. Sämmtliche kleinere Schriften …, v. 2, 1-40. Leipzig: S. L. Crusius, 1784-1790.

#72. On the Construction and Maintenance of the Sea-Walls.
Over den aanleg en 't onderhouden der zeeweringen. 1777.

#73.** Letter to Charles George, Count of Wassenaar Twickel, Containing an Argument about the Incompatibility and the Great Expense of the Timber and Stone Framing for the Five Sections Dikes.
Brief van Petrus Camper aan Zyne Excellentie den Hooggebooren Heeren Karel George, Graave van Wassenaar Twickel. Behelzende een betoog van de onbestaanbaarheid, en te groote kostbaarheid der vak- en steenwerken aan de Vyfdeels-dyken in Friesland, zedert weinige jaaren ter proeve aangelegd enz. Amsterdam: Warnars, 1777.

#74.** Report on an Account of a Discourteous Charge Imputed to Him by Mr. A. Cyrus, Recently Published under His Signature, in Firm Defense.
"Bericht van Petrus Camper, wegens eene onheusche beschuldiging, hem door den Heere A. Cyrus aangewreeven, in zekere Verdediging, onder zyne handtekening onlangs uitgegeeven." Hedendaagsche vaderlandsche letter-oefeningen 6 (1777): 118-120.

#75.** Letter by Petrus Camper to the Gentlemen Martens, van Gesscher, Zwagerman and van Hussem … on the Stone cutting Operation in Two Stages.
"Brief van Petrus Camper, aan de Heeren Martens, van Gesscher, Zwagerman en Van Hussem, zeer Kundige, en zeer Beroemde Heelmeesters te Amsterdam, over het steensnyden in twee reizen." Hedendaagsche vaderlandsche letter-oefeningen 6 (1777): 451-457.
Reissue.* Brief … aan de heeren Martens, Van Gesscher, Zwagerman en Van Hussem … over het steensnyden in twee reizen. N.p., 1777? NLM WZ 260 C195bj 1777 Microfilm
English. "An Account of a Method of Performing the Operation of Lithotomy at Two Different Times." London Medical Journal 10 (1789): 162-177.
English.* "Letter … 13 September 1777 to Messrs. Martens, van Gesscher, Zwagerman and van Hussem … on the cutting for the stone in two stages." Opuscula selecta Neerlandicorum de arte medica 17 (1943): 346-359. NLM WZ 292 O59 v.17 1943
German. Sämmtliche kleinere Schriften …, v. 2, 95-107. Leipzig: S. L. Crusius, 1784-1790.
German. "Peter Camper über den Blasensteinschnitt in zween verschiedenen Zeiträumen. Ein Brief an einige der berühmtesten Wundärzte in Amsterdam, Martens, van Gesscher, Zwagermann und van Hüssem." Sammlung auserlesener, zur Geschichte und Ausübung des Blasensteinschnitts gehöriger Abhandlungen …, 163-180. Leipzig: In der Weygandschen Buchhandlung, 1784.

#76.** On the Disadvantageous Outcome from the Misuse of Plasters and Ointments in Surgery and the Suggestion of an Improved Treatment of Ulcers.
"Mémoire sur les inconvéniens qui résultent de l'abus des Onguens et des Emplâstres; et sur la reforme dont la pratique vulgaire est susceptible, à cet égard, dans le traitement des Ulcères." Mémoire sur les sujects proposés pour les prix de l'Académie royale de chirurgie 4 (1778): 727-883.
Latin. "De incommodes ab unguentorum et emplastrorum abusu necnon de praxeos trivialis, pro curandis ulceribus, hac in material, emendation," Dissertationes decem …, v. 1, 129-232. Lingen: F. A. Jülicher, 1789-1800.

#77.** Treatises of Hippocrates, Celsus and Paulus Aegina on the Fistulas and Sagging of the Arse with some Comments Explained.
De verhandelingen van Hippocrates, C. Celsus, en Paulus Aegina, over de pypzweeren, en uitzakkingen van den aars; vertaald, en met aanmerkingen en waarneemingen, opgehelderd. Amsterdam: Yntema en Tieboel, 1778. NLM WZ 260 C195vp 1778
German. Sämmtliche kleinere Schriften …, v. 2, 111-180. Leipzig: S. L. Crusius, 1784-1790.
German.* Abhandlungen des Hippokrates, C. Celsus und Pauls von ägina über die Fisteln und Vorfälle des Afters, tr. J. F. M. Herbell. Leipzig: Crusius, 1781. NLM WZ 260 C195vpG 1781

#78.** Necessary Remarks by P. Camper on Count Wassenaar Twickel's Handling of the Five Sections Dikes of Friesland.
Nodige aanmerkingen van Petrus Camper op de verhandeling van … Karel George, Graave van Wassenaar Twickel … over de Vyfdeels dyken van Vriesland. Harlingen: Plaats, 1778.

#79.** Petrus Camper's Answer to his Friend N.C.R. … C.F. Containing a Sentimental Apology and Manifest Proof of not being the Generous Free-Holder in One of the Five Sections.
Antwoord van Petrus Camper aan zynen vriend N.C.R. … C.F. behelzenden eene sentimentaale apologie, en tastbaar bewys van niet te zyn de edelmoedige eigenerfde in een der V deelen. Harlingen, 1778.

#80. Memoir to the Frisian General Estates in which the Change of the Five Sections Dikes of 1:5 Forward Slooping and 1:3 Backward Slooping is Proved to be Insufficient and too Expensive.
Memoire van P. Camper, aan de Edele Mogende Heeren Staaten van Friesland, waarin de verandering van het profil van de Vyf deels dyken van 1:5 voorglooijing, en 1:3 agterglooijing, als onvoldoende en te kostbaar wordt aangetoond. 1778.

#81. Defense on Account of his Conduct about the Advice to Postpone the Resolution for Transformation of the Five Section Dike of 1:5 and 1:3 to Further Research.
Verdeediging … wegens zyn gedrag omtrent het advis om de resolutie tot het herscheppen van den V. d. Dyk van 1:5, en 1:3, tot nader onderzoek op te schorten. 1778.

#82.** Concise Confutation of the Count Wassenaar Twickel's Answer Published in Support of the Consistency of Timer and Stone Framing Applied to the Five Sections Dikes.
Zaakelyke wederlegging van het antwoord door zyne Excellentie den hooggeboren Heere Carel George, Graave van Wassenaar Twickel uitgegeeven tot staaving van de bestaanbaarheid en onkostbaarheid der vak- en steen- werken aan de V Deelen Dyken Aangelegd. Van Petrus Camper …. Harlingen: Volkert van der Plaats, 1778.

#83. Observation about a very Unusual and New Lung Disease or Cough which Prevails Presently among the Calves.
"Waarneeming over eene zeer byzondere, en nieuwe longziekte, of hoest welke thans onder de kalveren heerscht." Leeuwarder courant 9 September 1778.

#84. On the Principal Cause for Contagious Sickness among Cattle.
"Petrus Camper über die wahre und eigentliche Ursache der Krankheiten, die unter dem grossen und kleinen Viehe, als ansteckende Seuchen, wüthen, eine von der Gesellschaft N.F.F. gekrönte Preisschrift." Beschäftigungen der Berlinischen Gesellschaft Naturforschender Freunde 4 (1779): 95-166.
Reissue.* über das Anstecken der Viehseuche, die wahre und eigenthümliche Ursache derselben, und die eigentlichen Vorbauungsmittel darwider … von Herrn Petrus Camper … und Herrn Doctor [C. G.] Weiss. Greifswald: Anton Ferdinand Röse, 1783. NLM WZ 260 U23e 1783
Dutch.** "Antwoord van … Petrus Camper … op de vraage naar de oorzaaken der veeziekte en de middelen ter geneezinge derzelve, voorgesteld door het Genootschap der Natuur-onderzoekers te Berlijn." Genees-, natuur- en huishoud-kundige jaarboeken 2 (1779): 339-366, 373-389.
French.* "De l'inoculation de l'epizootie, de ses avantages et des précautions qu'elle demande." Œuvres de Pierre Camper …, ed. A. G. Camper, v. 3, 178-186. Paris: H. J. Jansen, 1803. NLM WZ 290 C195o 1803 oversized atlas
Latin. "Dissertatio de vera et praecipua causa morborum, inter pecora et armenta epidemic seu epizootice grassantium," Dissertationes decem …, v. 1, 505-562. Lingen: F. A. Jülicher, 1789-1800.

#85.** On the Nature of Cattle Plague and the Benefits of Inoculation.
"Mémoire sur l'épizootie de la Hollande." Mémoires de la Société royale de médecine 1 (1779): 321-323.

#86.** Collection of Articles Concerning the Five Sections Dikes.
Recueil van stukken tot der V. deelen dyken van Friesland betrekkelyk, waarin de nieuwe ordonnantie, en de instructie op den binnen, en vuytendyk. Franeker, 1778.
Reissue. 1779.

#87.** "Account of the Organs of Speech of the Orang Outang."
Philosophical Transactions of the Royal Society of London 69 (1779): 139-159.
German. Sämmtliche kleinere Schriften …, v. 2, 49-72. Leipzig: S. L. Crusius, 1784-1790.

#88.** A Short Report on the Dissection of Different Orang utans, and Especially the One which Died in the Zoo of His Serene Highness, the Prince of Orange, etc. in 1777.
"Kort berigt wegens de ontleding van verscheidene Orang Outangs, en inzonderheid van die in de diergaarde van Zyne Doorluchtigste Hoogheid, den Heere Prinse van Orange, Erfstadhouder, enz. Enz. Enz. Gestorven is, in den jaare 1777." Algemeene vaderlandsche letter-oefeningen 1 (1779): 18-36.
Reissue.* Kort berigt wegens de ontleding van verscheidene orang outangs en inzonderheid van die in de diergaarde van zyne doorluchtigste hoogheid, den Heere Prinse van Orange … gestorven is, in den jaare 1777. Amsterdam?: s.n., 1779? NLM WZ 260 C195ka 1779
German. Sämmtliche kleinere Schirften …, v. 1, 65-94. Leipzig: S. L. Crusius, 1784-1790.
German. "Etwas vernünftiges vom Orang Utan," tr. S. T. Soemmerring. Göttingische Taschenkalender (1780): 40-64.

#89. On the True Nature of Carcinogenesis and On a Very Pertinent and Infallible Sign of Incurable Breast Cancer.
"Verhandeling over den waaren aart der kankervorming, en over een zeer zaakelyk en onfeilbaar teken van onherstelbaaren borstkanker." Genees-, natuur- en huishoud-kundig cabinet 1 (1779): 193-209.
German. Sämmtliche kleinere Schriften …, v. 3, 156-179. Leipzig: S. L. Crusius, 1784-1790.
German. "Von der wahren Natur der Entstehung des Krebses und einem sehr westlichen und sichern Zeichen der Unheilbarheid der Krebsgeschwülste in der Brust." Sammlung auserlesener Abhandlungen zum Gebrauche praktischer ärzte 11 (1786): 509-528.

#90.** Petrus Camper sends many Greetings to those who devote themselves to Literary History.
Historiae literariae cultoribus S.P.D. Petrus Camper. Harlingen, 1779.
Reissue. Ed. J. Sheldon. London, 1781.

#91.** On the skull of the Doublehorned Rhinoceros.
"Dissertatio de cranio rhinocerotis africani, cornu gemino." Acta academiae scientiarum imperialis petropolitanae 2 (1780): 193-209.

#92.** On the Best Form of Shoe.
"Verhandeling over den besten schoen." Genees-, natuur- en huishoud-kundig cabinet 2 (1781): 275-309.
Reissue.** Leiden, 1781.
English.* The Foot and Its Covering; Comprising a Full Translation of Dr. Camper's Work on The Best Form of Shoe, ed. James Dowie. London: Hardwicke, 1861. NLM WE D746f 1861 Microfilm
English.* London: Hardwicke, 1871. NLM WE D746f 1871
French.* Dissertation sur la meilleure forme des souliers. The Hague, 1781. NLM WZ 260 C195vhF 1781 Microfilm French. 1783.
French. Dissertation sur les variétés naturelles qui caractérisent la physionomie des hommes des divers climats et des différens ages … On y a joint une dissertation … sur la meilleure forme des souliers, tr. H. J. Jansen. Paris: H. J. Jansen, 1791.
German. Sämmtliche kleinere Schriften …, v. 1, 119-184. Leipzig: S. L. Crusius, 1784-1790.
German.* Abhandlung über den besten Schuh …, tr. J. F. E. von Jacquin. Vienna: Wappler, 1782. NLM WZ 260 C195vhG 1782
German. Abhandlung von der besten Form der Schuhe. Hamburg, 1781.
German. Abhandlung über die beste Form der Schuhe. Berlin, 1783.
German.* Petrus Campers Abhandlung über die beste Form der Schuhe, neu herausgegeben und auf die Gegenwart bezogen, von Wilhelm Thomsen. Leipzig: Barth, 1939. NLM WE 880 C195a 1939
German.* Leipzig: Barth, 1949. NLM WE 880 C195a 1949 Microform
Italian. Delle scarpe de' mali da esse cagionati e loro ripari trattato del sig. d. Pietro Camper … tradotto dall' Olandese in Tedesco dal Sig. Di Jacquin, e dal Tedesco in Italiano da G. V. Milan, 1787. [N. J. Jacquin (1727-1817)].

#93.** Letter to the very Experienced Mr. B. Hussem on the Causes of Limping in Children and a New Operation to Prevent it.
"Brief aan den Zeer Ervaren Heer B. Hussem over het mankgaan der kinderen." Algemeene vaderlandsche letter-oefeningen 4 (1782): 96-102.
Reissue.** "Openbaare brief van Petrus Camper aan den zeer ervaaren en beroemden Heere Bs. Hussem." "Over de oorzaaken van het makgaan der Kinderen en eene nieuwe Kunstbewerking om hetzelve voortekomen." Nieuwe Vaderlandsche Letteroefeningen. Leeuwaarden den 3en van Lentemaand [March] 1782.
German. Sämmtliche kleinere Schriften …, v. 1, 108-118. Leipzig: S. L. Crusius, 1784-1790.

#94.** Remarks on the Apparent Large Number of Deaths inside Harlingen in 1779.
"Aanmerkingen van Petrus Camper, over het schynbaar groot getal gestorvenen binnen Harlingen, in den jaare 1779, en eenige andere byzonderheden daartoe betrekkelyk." Algemeene vaderlandsche letter-oefeningen 4 (1782): 222-234.
German. Vermischte Schriften …, 555-576. Lingen, 1801.

#95.** Essay on the Natural History of the Orang utan and Other Monkey Species, on the Double-horned Rhinoceros and the Reindeer.
Natuurkundige verhandelingen over den orang-outang; en eenige andere aap-soorten. Over den rhinoceros met den dubbelen horen; en over het rendier. Amsterdam: Meyer en Warnars, 1782.
French. "De l'orang-outang, et de quelques autres espèces de singes." "Du rhinoceros à deux cornes." "Du renne." Œuvres de Pierre Camper …, ed. A. G. Camper, v. 1, 1-353. Paris: H. J. Jansen, 1803. NLM WZ 290 C195o 1803 oversized atlas
German.* Naturgeschichte des Orang-Utang und einiger andern Affenarten, des africanischen Nashorns, und des Rennthiers. Ins Deutsche übersetzt, und mit den neuesten Beobachtungen des Verfassers herausgegeben von J. F. M. Herbell. Düsseldorf: Johann Christian Dänzer, 1791. NLM WZ 260 C195nG 1791

#96.** From a Record of Professor Camper to the Society.
"Aus einem Schreiben des Herrn Professor Camper an die Gesellschaft." Schriften der Berlinischen Gesellschaft Naturforschender Freunde 3 (1782): 394-398. [Visser (1985): 84 and 165n52].

#97.** Observations on the Growth of Stones in the Urinary Bladder and on the Cutting of the Stone in Two Stages According to the Teaching of the Distinguished Franco. Treatise of Mr. Maret on the Advantages of Stone Cutting in Two Stages.
Aanmerkingen over de veranderingen, welke de steenen in de pisblaas der menschenondergaan. Brief over het steensnyden in twee reizen, volgens P. Franco. Verhandeling van den here Maret, over de voordeelen van het steensnyden in twee tyden. Als mede de stelregels, van Celsus, Albucasis en Le Dran, over deeze konstbewerking. Gestaafd door waarneemingen van de heeren Ten Haaf en van Wy …. Amsterdam: Yntema en Tieboel, 1782. NLM W6 P3 v.773 no.2
German. Sämmtliche kleinere Schriften …, v. 2, 73-182. Leipzig: S. L. Crusius, 1784-1790.
Latin.* Observationes circa mutationes quas subeunt calculi in vesica ex Belgico sermone in Latinum, tr. József Cseh-Szombati [(1748?-1815)]. Pestini [Budapest]: Joannis Mich. Weingand et Joannis Georgii Koepf, 1784. NLM WZ 260 C195aoL 1784

#98.** Answer to the Question Posed by the Batavian Society of Rotterdam on 1 May 1783: On the Physical Causes which render Man Subject to More Diseases than other Animals, and on the Means of Establishing Health, which can be derived from Comparative Anatomy.
Oplossing der vraage, door het Bataafsch Genootschap te Rotterdam tegen den 1 Maart 1783 voorgesteld onder de zinspreuk Simplex erat ex simplici causa valetudo, multos morbos multafercula fecerunt door *** Med. Doct. Etc. Amsterdam: J. Yntema, 1783.
French. "Réponse à la question proposée en 1783 par la Société Batave de Rotterdam: Exposer les raisons physiques pourquoi l'homme est sujet à plus de maladies que les autres animaux? Quels sont les moyens de rétablir sa santé, qu'on peut emprunter des observations que fournit l'anatomie comparée?" Œuvres de Pierre Camper …, ed. A. G. Camper, v. 2, 283-448. Paris: H. J. Jansen, 1803. NLM WZ 290 C195o 1803 oversized atlas
German. Beantwortung einer von der Batavischen Gesellschaft zu Rotterdam aufgegebenen Preissfrage: ob es natürliche Ursachen gebe, warum der Mensch mehr als einiges Their mit Krankheiten und Gebrechen zu ringen hat, tr. J. F. M. Herbell. Cleves, 1786.

#99.** Letter on an Artificial Hand of an Orang utan.
"Brief van P. Camper, aan de Heeren Schryvers van de Algemeene Vaderlandsche Letter-Oefeningen," Algemeene vaderlandsche letter-oefeningen 5 (1783): 392-394.
German. Naturgeschichte des Orang-Utang und eineger andern Affenarten, des Africanischen Nashorns, und des Rennthiers, 208-210. Dusseldorf: Dänzer, 1791.

#100. Letter about the Present Reigning Sickness Among the Cattle, Called the Venom.
"Brief over de thans regeerende ziekte onder het rundvee, het fenyn genaamd." Leeuwarder courant (6 en 10 September 1783).
Reissue. Magazijn van vaderlandschen landbouw 4 (1808): 413-429.

#101.** "An account of a Contagious Disorder, Called the Venom, Which has Prevailed Lately Among the Horned Cattle in Friesland. Communicated in a letter to Samuel Foart Simmons, MD."
London Medical Journal 4 (1784): 386-392.

#102.** Account of the Operation and Happy Outcome of the Slicing of the Pubic Bones, Done by J. C. Damen … Communicated by Petrus Camper.
"Verhaal van de konstbewerking, en gelukkigen uitslag, der doorsnede van de schaambeenderen; gedaan in 's Gravenhage, door … J[ohannes]. C[hristiaan]. Damen [(1750-1804)] … den 20 october 1783; medegedeeld aan de heeren schryveren der Algemeene vaderlandsche letteroefeningen, door Petrus Camper." Algemeene vaderlandsche letter-oefeningen 6 (1784): 468-489. NLM WZ 260 C195v 1784
Reissue.* Opuscula selecta Neerlandicorum de arte medica 12 (1933): 149-171. NLM WZ 292 O59 v.12 1934
German. Vermischte Schriften …, 287-323. Lingen, 1801.

#103.** Short Report on the Dugon of the Count de Buffon and the Siren Lacertina of Sir Linnaeus.
"Kort berigt, wegens den dugon van den graave de Buffon, en de siren lacertian van den ridder Linneus." Nieuwe algemeene vaderlandsche letter-oefeningen 1 (1786): 275-283.
French.* "Du dugon du comte de Buffon, et de la sirena lacertian du chevalier Linnaeus." Œuvres de Pierre Camper …, ed. A. G. Camper, v. 2, 477-495. Paris: H. J. Jansen, 1803. NLM WZ 290 C195o 1803 oversized atlas
German. Sämmtliche kleinere Schriften …, v. 3, pp. 20-34. Leipzig: S. L. Crusius, 1784-1790.

#104.** "Conjectures Relative to the Petrifactions found in St. Peter's Mountain, near Maestricht."
Philosophical Transactions of the Royal Society of London 76 (1786): 443-456.
French.* "Conjectures sur les pétrifications trouvées dans la montagne de St.-Pierre près de Maestricht." Œuvres de Pierre Camper, ed. A. G. Camper, v. 1, 355-377. Paris: H. J. Jansen, 1803. NLM WZ 290 C195o 1803 oversized atlas
German. Sämmtliche kleinere Schriften …, v. 3, 1-19. Leipzig: S. L. Crusius, 1784-1790.

#105.** Account of the Happy Outcome of the Slicing of the Bones, Done for the Second Time on the same Lady, by J. C. van Damen … Communicated by Petrus Camper.
"Verhaal van den gelukkigen uitslag der doorsnede van de schaambeenderen, voor de tweede reize op dezelfde vrouwe gedaan … door … J. C. Damen … Meegedeeld … door Petrus Camper." Nieuwe algemeene vaderlandsche letter-oefeningen 1 (1786): 366-374.
German. Vermischte Schriften …, 324-336. Lingen, 1801.

#106.** Report Urging the New Dike Instruction for the Five Sections.
Rapport van P. Camper, J. van Idsinga en C. L. Beijma nopens de nieuwe dijks instructie voor de Vijf Deelen. Leeuwarden, 1786.

#107.** Draft Instructions of the Dike Matters Government of the Five Sections inner and outer dikes.
Concept instructie van de regeeringe der dijkzaaken van de vijf deelen binnen- en buiten-dijks door P. Camper, J. van Idsinga en C. L. Beijma. Leeuwarden, 1786.

#108.** On the Method of Classifying Fish After the Theory of Sir Linnaeus. On the Absurdity of the Supposed Unicorns.
"Bemerkungen über die Klasse derjenigen Fische, die vom Ritter Linne schwimmende Amphibien genannt warden. Zusatz zu der vorhergehenden Abhandlung aus einem Schreiben an die Naturforschende Gesellschaft von Peter Camper." Schriften der Gesellschaft Naturforschender Freunde zu Berlin 7/1 (1787): 197-218, 219-226.

#109.** Extraction of a Professor Camper Letter to Mr. D. Bloch.
"Auszug aus einem Brief des Herrn Professor Camper an den Herrn D. Bloch von Januar 1786." Schriften der Gesellschaft Naturforschender Freunde zu Berlin 7/4 (1787): 479-483.

#110.** Address to Her Royal Highness, Princess of Orange & Nassau, 24 September 1787.
Aanspraak aan Haare Koninglijke Hoogheid, Mevrouwe de Prinsesse van Orange en Nassau als Haare K. Hoogheid den 24 van Herfstmaand des 1787 op het hof in den Haag gekoomen, de gelukwenschen, wegens Hoogst derzelver terufkomste ontfong, naamens den Raad van Staten der Vereenigde Nederlanden …. The Hague, 1787.
Reissue. Nieuwe Nederlandsche jaarboeken 22 (1797): 5125-5127.
Reissue. Gedenkboek van Nederlands wonderjaar 1787. Middelburg, 1788.
Reissue. Vaderlandsche historie … ten vervolge van Wagenaar's vaderlandsche historie 15 (1795): 226-228. [Daniëls (1880): 143].

#111.** Address to His Serene Highness the Prince of Orange and Nassau.
Gedenk-boek van Nederlands wonder-jaar 1787, of de gelukkige omwentelings beschouwer, behelzende het merkwaardige, zoo buiten als binnen de voornaamste steden in de Provintien van Holland en West Vriesland voorgevallen by het intrekken der Pruissische troepen, etc. Middelburg, 1788.
Reissue. Nieuwe Nederlandsche jaarboeken 22 (1787): 5113-5123.
Reissue. Verzameling van placaaten … enz. Betrekking hebbende tot de gewigtige gebeurtenissen, in de maand September 1787 … voorgevallen, v. 1, 190-200. Kampen, 1788.
Reissue. Vaderlandsche historie … 15 (1795): 230-243.

#112.** Various Additions, Communicated to the Imperial Academy of sciences in Petersburg, to the Excellent and Famous Pallas, by the Writer Petrus Camper, Submitted in the Conference of 7 September 1787.
"Complementa varia Acad. Imper. Scient. Petropolitanae communicanda, ad Clar. Ac Celeb. Pallas." Nova acta academiae scientiarum imperialis petropolitanae 2 (1788): 250-264.

#113.** On the Nature, Cause, and Treatment of Dropsy and Mainly the Determination of such Signs which give a Precise Indication of the Different Kinds of Remedies which are Always the most Useful and Especially for the Different Kinds of Dropsy.
"Dissertatio medica. De Hydropum variorum indole, causis et medicina seu soluttio Problematis ex sententia Cl. Menureti de Montélimart, à Regiâ Societate Medicâ Galliae ad 29 Aug. 1780 propositi." Mémoires de la Société royale de médecine 7 (1788): 46-156.
Reissue. Dissertationes decem …, v. 2, 387-559. Lingen: F. A. Jülicher, 1789-1800.

#114. On the Cough (Bilzucht) of Calves.
"über die Bellensucht (Bilzucht) der Kälber." Sämmtliche kleinere Schriften die Arzney-, Wundarzney-kunst und Natur-geschichte betreffend, tr. J. F. M. Herbell, v. 3/2, 210-211. Leipzig: S. L. Crusius, 1784-1790.
French.* "Du Bilzucht, ou des tumeurs qui surviennent aux cuisses des jeunes veaux." Œuvres de Pierre Camper …, ed. A. G. Camper, v. 3, 199-201. Paris: H. J. Jansen, 1803. NLM WZ 290 C195o 1803 oversized atlas

#115. On the Venom ('t Fenyn).
"Über die Giftseuche ('t Fenyn)." Sämmtliche kleinere Schriften die Arzney-, Wundarzney-kunst und Naturgeschichte betreffend, tr. J. F. M. Herbell, v. 3, 212-221. Leipzig: S. L. Crusius, 1784-1790.
French.* "Du venin ('t Fenyn)." Œuvres de Pierre Camper …, ed. A. G. Camper, v. 3, 202-213. NLM WZ 290 C195o 1803 oversized atlas

#116.** Petrus Camper Sends many Greetings to the most Celebrated and most Noble Blumenbach [the problem of the tailed pipae].
"Celeberrimo ac nobilissimo D.D. Blumenbachio S.P.D. Petrus Camper." Commentationes societatis regiae scientiarum 9 (1789): 129-133. [Visser (1985): 67 and 161n150].

#117.** On the Fractures of the Petella and Olecranon.
Dissertatio de fractura patellae et olecrani, figguris illustrate. Hagae Comitum: Isaacum van Cleef, 1789. NLM WZ 260 C195veL 1789
German. Vermischte Schriften …, 1-72. Lingen, 1801.

#118.** On the Characteristic Differences among the Ages of Man, and those between the Various Nations.
Verhandeling van Petrus Camper, over het natuurlijk verschil der wezenstrekken in menschen van onderscheiden landaart en ouderdom; over het schoon in antyke beelden en gesneedene steenen. Gevolgd door een voorstel van eene nieuwe manier om hoofden van allerleye menschen met zekerheid te tekenen, ed. A. G. Camper. Utrecht: B. Wild en J. Altheer, 1791. NLM WZ 260 C195vm 1791
English.** The Works of the late Professor Camper, on the Connexion between the Science of Anatomy and the Arts of Drawing, Painting, Statuary, etc. in Two Books containing a Treatise on the Natural Difference of Features in Persons of Different Countries and Periods of Life; and on Beauty, as exhibited in ancient sculpture; with a new method of sketching heads, national features, and portraits of individuals, with accuracy, etc., tr. Thomas Cogan [(1736-1818)], M.D. London: C. Dilly, 1794. NLM WZ 260 C195vmE 1794 Microfilm
English.* London: J. Hearne, 1821. NLM NC 760 C195w 1821
French.* Dissertation sur les variétés naturelles qui caractérisent la physionomie des hommes des divers climats et des différens ages. Suivie de réflexions sur la beauté; particulièrement sur celle de la tête; avec une manière nouvelle de dessiner toute sorte de têtes avec la plus grande exactitude. Ouvrage Posthume de M. Pierre Camper, tr. H. J. Jansen. Paris: H. J. Jansen, 1791. [Hendrik Jansen (1741-1812)] NLM WZ 260 C195vmF 1791a
French.* Dissertation physique de Mr. Pierre Camper, sur les différences réeles que présentent les traits du visage chez les hommes de différents pays et de différents âges; sur le beau qui caractérise les statues antiques et les pierres gravées. Suivie de la proposition d'une nouvelle méthode pour dessiner toutes sortes de têtes humaines avec la plus grande sūreté, tr. Denis Bernard Quatremère d'Isjonval. Utrecht: B. Wild et J. Altheer, 1791. NLM WZ 260 C195vmF 1791
German.* Peter Camper über den natürlichen unterschied der Gesichtszüge in Menschen verschiedener gegenden und verschiedenen Alters; über das schöne antiker bildsäulen und geschnittener Steine; nebst darstellung einer neuen Art, allerlei Menschenköpfe mit sicherheit zu zeichnen, tr. Samuel Thomas Soemmerring. Berlin: In der Vossichen Buchhandlung, 1792. NLM WZ 260 C195vmG 1792

#119.** a. The Manner of Delineating the Different Passions. b. On the Points of Similarity between the Human Species, Quadrupeds, Birds, and Fish. c. On Physical Beauty.
Redenvoeringen van wylen Petrus Camper, over de wyze, om de onderscheidene hartstogten op onze wezens te verbeelden; over de verbaazende overeenkomst tusschen de viervoetigen dieren, de vogelen, de visschen en den mensch; en over het gedaante schoon, ed. A. G. Camper. Utrecht: B. Wild en J. Altheer, 1792. NLM WZ 260 C195r 1792
English.** The Works of the late Professor Camper, on the Connexion between the Science of Anatomy and the Arts of Drawing, Painting, Statuary, etc. in Two Books containing a Treatise on the Natural Difference of Features in Persons of Different Countries and Periods of Life; and on Beauty, as exhibited in ancient sculpture; with a new Method of Sketching Heads, National Features, and Portraits of Individuals, with Accuracy, etc., tr. Thomas Cogan. London: C. Dilly, 1794. NLM WZ 260 C195vmE 1794 Microfilm
English.* London: J. Hearne, 1821. [except for "On Physical Beauty" essay]. NLM NC 760 C195w 1821
German.* Vorlesungen … über den Ausdruck der verschiedenen Leidenschaften durch die Gesichtszüge; über die Bewundernswürdige ähnlichkeit im Bau des Menschen, der vierfüssigen Thiere, der Vögel und Fische; und über die Schönheit der Formen. Herausgegeben von … A. G. Camper. Aus dem Holländischen übersetzt von G. Schaz …. Berlin: In der Vossischen Buchhandlung, 1793. NLM WZ 260 C195rG 1793
French.* Discours pronounces par feu Mr. Pierre Camper, en l'académie de dessein d'Amsterdam, sur le moyen de représenter d'une manière sūr les diverses passions qui se manifestent sur le visage; sur l'étonnante conformité qui existe entre les quadrupèdes, les oiseaux, les poissons et l'homme; et enfin sur le beau physique, tr. Denis Bernard Quatremère d'Isjonval. Utrecht: B. Wild et J. Altheer, 1792. NLM WZ 260 C195rF 1792

#120.** From a Letter by the Now-Deceased Professor Camper. [Letter to P.S. Pallas (1741-1811) stating that the single-horned Asian rhinoceros consists of two species distinct particularly in their teeth, dated probably after 1787].
"Aus einem Briefe des nun verstorbnen H. Professors Camper …" Neu Nordische Beyträge 6 (1793): 249-250.

#121.** On the Influence of Different Conditions of the Air on Surgery and the Means of Improving this in the Treatment of Wounds and Illnesses.
"Essai sur les influences que l'air, par ses diverses qualités, peut avoir dans les maladies chirurgicales, et sur les moyens de le rendre salutaire dans leur traitement. Premier Accessit du Prix de 1776." Mémoires sur les sujets proposés pour les prix de l'Académie de chirurgie 5 (1797): 915-976.
Reissue. Dissertationes decem …, v. 2, 402-504. Lingen: F. A. Jülicher, 1789-1800.

#122.** What are the Effects of Sleep and Awakening and in Which Cases should its Use be Practiced in the Healing of Surgical Illnesses? [Exposer les effets du sommeil et de la veille, et les indications suivant lesquelles on doit en prescrire l'usage dans la cure des maladies chirurgicales.]
"Dissertatio chirurgica de somni et vigiliae indole, atque usu, in morbis, qui manu curantur. Année 1781." Mémoires sur les sujets proposés pour les prix de l'Académie de chirurgie 5 (1797): 709-768.
Reissue. Dissertationes decem …, v. 2, 127-224. Lingen: F. A. Jülicher, 1789-1800.

#123.** What Influence can the Obstruction of the Different Secretions of our Body have on Surgical Illnesses and What are the Practical Healing Regulations Relative to this Subject? [Comment le vice de différentes excrétions peut influer dans les maladies chirurgicales, et quelles sont les règles de pratiques relatives à cet objet?]
"Solution de la question proposée par l'Académie de Chirurgie de Paris, pour la prix de l'année 1782." Mémoires sur les sujets proposés pour les prix de l'Académie de chirurgie 5 (1797): 769-864.
Reissue. Dissertationes Decem …, v. 2, 225-385. Lingen: F. A. Jülicher, 1798-1800.

#124.* Honor Awarded to Ten Dissertations of Petrus Camper by Some of the Illustrious Academies of Europe, Especially those of France [#65, #76, #84, #113, #121, #122, #123, #125, #126, #127, and #128].
Petri Campere Dissertationes decem, quibus ab inlustribus Europae, praecipue Gallaiae, academiis palma adjudicate: accedunt ejusdem de optima agenda vel expectandi in medicina ratione liber singularis, et dissertation de forcipum indole et actione, ed. J. F. M. Herbell. 2 v. Lingen: bei Friedrich Rudoph Jülicher, 1798-1800. NLM WZ 260 C195dh 1798 Microfilm

#125.* On the Nature and Cure of Lung Diseases.
"Dissertatio de theoria et curatione morborum chronicorum pulmonum." Dissertationes decem …, v. 2, 233-402. Lingen: F. A. Jülicher, 1798-1800. NLM WZ 260 C195dh 1798 Microfilm

#126.* What is the Quality and Nature of a Specific Medicine and What is its Way of Working that Research has Already Determined, and in What Method does it serve Best? And Finally, What are the Illnesses that still Lack Specific Remedies?
"Dissertatio de remediorum specialium requisitis, genuine historia, actione, et optima administrandi method; nec non de morbis, quorum speciales eurationes desiderantur." Dissertationes decem …, v. 2, 1-126. Lingen: F. A. Jülicher, 1798-1800. NLM WZ 260 C195dh 1798 Microfilm

#127.* On the Best Procedure of Functioning and Anticipating in Medicine.
"De optima agenda vel excpectandi in medicina ratione." Dissertationes decem …, v. 2, 561-798. Lingen: F. A. Jülicher, 1798-1800. NLM WZ 260 C195dh 1798 Microfilm

#128.* On the Nature and Function of Scissors.
"Dissertatio de forfiucm indole et actione." Dissertationes decem …, v. 2, 799-830. Lingen: F. A. Jülicher, 1798-1800. NLM WZ 260 C195dh 1798 Microfilm

#129. On the Handling of Newlyborn Children.
"Über die Behandlung neugeborner Kinder." Vermischte Schriften, die Arzney- Wundarzney- und Entbindungskunst betreffend, 541-554. Lingen: Jülicher, 1801.

#130.* Drawings of Hernias by Petrus Camper, Edited by Samuel Thomas Soemmerring.
Icones herniarum, ed. Samuel Thomas von Soemmerring. Francofurti ad Moenum [Frankfurt a. M.]: Varrentrapp et Wenner, 1801. NLM WZ 290 C195i 1801 OV2

#131.** Anatomy of a Male Elephant published by Adriaan Gilles Camper.
Description anatomique d'un elephant mâle, ed. A. G. Camper. Paris: H. J. Jansen, 1802.
Reissue.* "Description anatomique d'un éléphant mâle." Œuvres de Pierre Camper …, v. 2, 5-282. Paris: H. J. Jansen, 1803. NLM WZ 290 C195o 1803 oversized atlas

#132.** Anatomies of the Interior Structure and Skeleton of Several Cetacean Species published by A. G. Camper, with Notes by M[onsieur]. G. Cuvier.
Observations anatomiques sur la structure intérieure et le squelette de plusieurs espèces de cétacés. Publié par son fils, Adrien Gilles Camper, avec des notes par M. G. Cuvier. Paris: Dufour, 1820. NLM WZ 290 C195oe 1820 no atlas
#132.* Atlas, Recueil de planches pour servir aux observations anatomiques sur la structure intérieure et le squelette de plusieurs espèces de Cétacés. Par MM Camper, père et fils. Paris: Dufour, 1820. [Smithsonian has the atlas (53 plates)]

#133.** For the Most Celebrated Friederico [Friedrich] Tiedemann [(1781-1861)] the Fiftieth Observance of the Highest Honor Achieved in Medicine, 10 March 1854. As a Congratulator of Things to be Celebrated, D[etmar]. W[ilhelm]. Soemmerring [(1793-1871)] the Son Offers two Tabulas [NeoLatin for Plates/Engravings] Showing for the first time Drawings of the Skull of an Orang Utan [Pongo], Written by the Pen of Petrus Camper given as a Gift by the Author Himself to Samuel Thomas Soemmerring with Autographic Notes for Both.
Viro celeberrimo de Historia Naturali Anatomia et Physiologia optime merito Friederico Tiedemann impetrati in medicina summi honoris solennia quinquagesima die X Martis MDCCCLIV. Celebranda gratulatur tabulasque duas simiae pongo cranii icones primum exhibentes Petri Camperi calamo exaratas ab ipso autore Samueli Thomae Soemmerringio dono datas autographicis utriusque notis ornatas pietatis erga patrem memor offert filius D. W. Soemmerring. Frankfurt a. M., 1854.

#134.* On the Structure and Diseases of the Eyes.
"De oculorum fabrica et morbis." Opuscula selecta Neerlandicorum de arte medica 2 (1913): 1-411. NLM WZ 292 O59 v.2 1913
German.* "Über die Anatomie und die Krankheiten der Augen. Nach der lateinischen Handschrift uebersetzt." Opuscula selecta Neerlandicorum de arte media 2 (1913): 1-411. [W. P. C. Zeeman] NLM WZ 292 O59 v.2 1913

#135.* A Consulation Concerning the Countess of Randwyck.
"Consilium de comitissa de Randwyck viro clarissimo D. C. Velse (23 Jan. 1780)." Opuscula selecta Neerlandicorum de arte medica 13 (1935): 259-263. NLM WZ 292 O59 v.13 1935

#136.** "Camper's Travel Journals."
"Camper's Reisjournalen." "Petri Camperi Itinera in Angliam, 1748-1785." Opuscula selecta Neerlandicorum de arte medica 15 (1939): 1-264. NLM WZ 292 O59 v.15 1939

#137.** On the Best World and Introduction to Philosophy.
Oratio de mundo optimo en Prolegomena in philosophiam. Introduced, published and translated by Jacob van Sluis. Leeuwarden: Fryske Akademy, 1988.


book@petruscamper.com

[ home ] [ reviews ] [ texts ] [ projects ] [ order ] [ sitemap ]
Miriam Claude Meijer, Ph.D. © All Rights Reserved

Valid HTML 4.0!