Jacob
van
Sluis,
Ph.D.
Jacob van Sluis, Ph.D., Ph.D.
HOME TEXTS PROJECTS ORDER SITEMAP
NATURE VARIETIES ADAM EVE AUTHORS
ACADEMIA BOOKS ARTICLES REVIEWS WEBSITES

J ac ob   va n    S luiSPh.D.

World Wide Web

Frisian flag Damon, The Netherlands

Frisian flag University of Groningen (RuG), The Netherlands.

Frisian flag Faculteit der Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschap, RuG.

Frisian flag Faculteit der Wijsbegeerte, RuG.

Frisian flag Jacob van Sluis, Recent publications on Reformed Protestantism.

Frisian flag Jacob van Sluis, “Vlotjes Grieks, Hebreeuws”, Pictogram Vol 5, No 6 (2003).

Frisian flag Jacob van Sluis, “Online: Stanford Encyclopedia of Philosophy”, Pictogram Vol 7, No 1 (2005).

Frisian flag Jacob van Sluis, “De filosoof Hemsterhuis digitaal”, Pictogram Vol 5, No 4 (2003).

Frisian flag Jacob van Sluis, Hemsterhuis’s texts.

Frisian flag Jacob van Sluis’s Digital Shadow World.

Frisian flag Kirchenlexicon.

Frisian flag Jacob van Sluis on Harderwijk Theology.

Frisian flag Balthasar Bekker, Beschrijving van de reis door de Verenigde Nederlanden, Engeland en Frankrijk in het jaar 1683. Naar het handschrift uitgegeven en toegelicht door Jacob van Sluis [Serie: St˙dzjes en Boarnemateriaal nummer 19] (Fryske Akademy Leeuwarden/Ljouwert 1998).

Frisian flag Egodocuments, Erasmus University, Rotterdam.

book@petruscamper.com

[ home ] [ reviews ] [ texts ] [ projects ] [ order ] [ sitemap ]
Jacob van Sluis, Ph.D. © All Rights Reserved

Valid HTML 4.0!