Jacob
van
Sluis,
Ph.D.
Jacob van Sluis, Ph.D., Ph.D.
HOME TEXTS PROJECTS ORDER SITEMAP
NATURE VARIETIES ADAM EVE AUTHORS
ACADEMIA BOOKS ARTICLES REVIEWS WEBSITES

Dr. Sluis’s Books in Reverse Chronological Order

Camper's facial angleProject in process: Dr. van Sluis’s translations of essays by Petrus Camper (1722-1789) into English, with the collaboration of Dr. Meijer, into a book to be entitled “Empiricism and Natural Philosophy by Petrus Camper.”

book4
 1. Pierre Bayle, Over Spinoza. Bezorgd onder redactie van Henri Krop en Jacob van Sluis, vertaald in samenwerking met Louis Hoffman, Gerrit van der Meer en Albert Willemsen (Budel: Damon, 2006).
 2. Hessel Vegilin van Claerbergen, Mémoires. Texte établi et annoté par Jacob van Sluis avec la collaboration de Gerrit van der Meer (Ljouwert/Leeuwarden: Fryske Akademy, 2004).
 3. Jacob van Sluis, ed., PBF. De Provinsjale Biblioteek fan Fryslán, 150 jaar geschiedenis in collecties (Leeuwarden: Tresoar, 2002).
 4. Jacob van Sluis, Bibliotheca Hemsterhusiana. Het boekenbezit van Tiberius en Frans Hemsterhuis, met genealogie en bibliografie (Budel: Damon / Leeuwarden: Fryske Akademy, 2001).
 5. Jacob van Sluis, ed., Biografisch lexicon voor de geschiedenis van het Nederlandse protestantisme, Volume V (Kampen: Kok, 2001). book1 book2
 6. Jacob van Sluis, trans., De landweg (Budel: Damon, 2001).
 7. Jacob van Sluis and Alfred Denker, trans., Het begrip van de tijd / Fenomenologie en theologie (Budel: Damon, 2001).
 8. Jacques van Gent, Yme Kuiper, Jacob van Sluis, Het is niet meer wat het nooit geweest is: bijdragen aan 25 jaar gedachtenwisseling in de Societas Sine Nubil (SSN) Redactie (Leiden: Kopwit, 2000).
 9. Balthasar Bekker, Beschrijving van de reis door de Verenigde Nederlanden, Engeland en Frankrijk in het jaar 1683. Naar het handschrift uitgegeven en toegelicht door Jacob van Sluis [Serie: Stúdzje- en boarnemateriaal nummer 19] (Ljouwert/Leeuwarden: Fryske Akademy, 1998). book7book3
 10. Jacob van Sluis, Leeswijzer bij « Zijn en tijd » van Martin Heidegger (Best: Damon, 1998).
 11. Jacob van Sluis, Heidegger – denkwegen en dwaalwegen (Best: Damon, 1997). Philosophy Doctoral Dissertation Rijksuniversiteit Groningen, The Netherlands.
 12. Jacob van Sluis and F. Postma, Auditorium Academiae Franekerensis. Bibliographie der Reden, Disputationen und Gelegenheitsdruckwerke der Universität Franeker und des Athenäums in Franeker, 1585-1843 [Serie: Minsken en boeken nummer 23] (Leeuwarden: Fryske Akademy, 1995).
 13. Jacob van Sluis, Bekkeriana. Balthasar Bekker biografisch en bibliografische [serie: Stúdzje- en boarnemateriaal nummer 17] (Ljouwert/Leeuwarden: Fryske Akademy, 1994).
 14. Jacob van Sluis and F. Postma, Herman Alexander Röell und seine ungarischen Studenten [serie: Peregrinatio Hungarorum nummer 5] (Szeged, 1990).
 15. Jacob van Sluis, Herman Alexander Röell [serie: Fryske histoaryske rige nummer 4] (Ljouwert: Fryske Akademy, 1988). Theology Doctoral Dissertation Rijksuniversiteit Groningen, The Netherlands. book5
 16. Petrus Camper, « Oratio de mundo optima » en « Prolegomena in philosophiam ». Ingeleid, uitgegeven en vertaald door J. van Sluis [serie: Boarnerge nummer 1] (Ljouwert: Fryske Akademy, 1988). Text in Latin and Frisian on facing pages, with commentary in Frisian. Frisian flag Frisian is spoken by about 400,000 people in the province of Friesland in the Netherlands. Closely related to Dutch, Frisian is also spoken in West Germany on the North Sea. It is the most closely related living European language to English.

book@petruscamper.com

[ home ] [ reviews ] [ texts ] [ projects ] [ order ] [ sitemap ]
Jacob van Sluis, Ph.D. © All Rights Reserved

Valid HTML 4.0!